PLÁNOVANÉ  AKCE  ŠKOLY 2019/20

 • Maňáskové divadelní představení v MŠ /soubor tří pohádek/
 • Hudebně taneční interaktivní pořad ,,Na shledanou milí ptáčci, aneb vítáme podzim."
 • Návštěva divadelního představení v LD Radost v Brně.
 • Společná setkání dětí a rodičů na tvořivých dílničkách v MŠ /Vánoce, Velikonoce/.
 • Rozsvícení vánočního stromu.
 • Muzkohrátky - ,,Vánoční čas, pohádka o jedličce."
 • Besídky pro rodiče a veřejnost u příležitosti Mikuláše a Svátku matek.
 • Kulturní vystoupení na besedě s důchodci.
 • Interaktivní pořad pojízdného planetária Morava.
 • Předplavecký výcvik.
 • Maškarní karneval.
 • Projekt ,,Malá technická univerzita" /lekce ,,Stavitel mostů" a ,,Malý zpracovatel odpadů/.
 • Přírodovědná vcházka s prožitkovým učením na téma ,,život u rybníka".
 • Výlet do ZOO.
 • Exkurze do muzea zemědělství ZOD Švábenice v Hošticích.
 • Zahradní slavnost na závěr školního roku.

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace Medlovice 77
p. Vyškov
682 01
517 365 927 skolka.medlovice@tiscali.cz